Ilmatar kokemuksia

ilmatar-kokemuksia

Milloin tulivat ensimmäiset tuulivoimalat

Maailman ensimmäiset tuulikoneet käytettiin Persiassa jo 200 eKr. viljan jauhamiseen ja ruuan tuottamiseen. Vuoteen 250 jKr mennessä roomalaiset alkoivat käyttää samaa menetelmää samaan tarkoitukseen, mutta he kuitenkin käyttivät sitä tehokkaammin. Hollantilaiset alkoivat käyttää tuulimyllyjä veden tyhjentämiseen Rein-joen suistossa sijaitsevilta alueilta.

Tuulimyllyjä alettiin käyttää sähkön tuotantoon vuonna 1888, ja ensimmäisen tällaisen tuulimyllyn eli ensimmäisen tuuliturbiinin rakensi Charles F Brush Clevelandissa, Ohiossa. Tämä oli suuri askel ympäristöystävällisen sähkön tuottamisessa. Vuoteen 1908 mennessä noin 72 tuuliturbiinia käytettiin tuottamaan sähköä 5 kilowatin ja 25 kilowatin välillä. Tuulimyllyt sähkön tuottamiseksi löydettiin yleisesti maatiloilla 1930-luvulla Yhdysvalloissa.

Vaaka-akseliset tuuliturbiinit

Horizontal Axis Wind Turbines tai HAWT sisältävät sähkögeneraattorin ja päärotaattorin akselin tornin huipussa. Molemmat on suunnattava tuuleen sähkön tuottamiseksi, sähkö tuotetaan siis turbiinin pyörimisellä. Pienissä turbiineissa tähän tarkoitukseen yleensä riittää tuuliviiri, mutta suurissa turbiineissa käytetään tuulianturilla varustettua servomoottoria, joka osoittaa tuuleen. Terien pyörimistä ohjataan vaihteistolla, joka lisää terien pyörimisnopeutta tarpeen mukaan. Tämä tapahtuu nykypäivän tuuliturbiineissa usein jo automaattisesti ja saa aikaan enemmän sähköenergiaa.

Turbiini on yleensä suunnattu vastatuulen suuntaan suojatakseen sitä tornin aiheuttamalta turbulenssilta. Usein myötätuulen koneita rakennetaan myös turbulenssiongelman torjumiseksi. Tällaiset koneet estävät lisämekanismin käytön turbiinin pitämiseksi linjassa tuulen kanssa; tämä johtuu siitä, että terien voi antaa taipua kovan tuulen aikana. Terät on kuitenkin rakennettu niin, että ne eivät mene katki kovassakaan tuulessa.

Mikä on Ilmatar?

ilmatar-kokemuksia

Ilmatar on puhtaaseen ja uusiutuvaan tuulivoimaan panostava ja luotettava suosittu energiayhtiö, joka myy Suomessa tuotettua ja uusiutuvaa lähienergiaa kaikkialla Suomessa. Kaikki Ilmattaren myymä sähkö on tuulivoimalla tuotettua, joten turve, hiili, ydinvoima tai vesi eivät kuulu tämän sähköyhtiön energian tuotantotapoihin. Tuulienergia on ympäristöystävällisempää energiaa, kuin esimerkiksi turpeella tai hiilellä tuotettu energia. Ympäristöystävällinen energia ei edistä ilmastonmuutosta, mikä on hyvä asia.

Ilmatar Windenergy on harvinainen ja suosittu sähköyhtiö, sillä se keskittyy nimenomaan puhtaaseen energiaan eikä mihinkään muuhun. Kuten nimestäkin jo näkee, yhtiö tuottaa pelkästään tuulivoimaa ja sen tuottama sähkö on sataprosenttista suomalaista tuulisähköä. Tämä on erittäin harvinaista kansainvälisessäkin mittakaavassa. Lähes 10 vuotta toiminnassa ollut tuulivoimayhtiö tekee kaikkensa, jotta me suomalaiset saisimme nauttia puhtaammasta energiasta.

Ilmattarella on tällä hetkellä kolme tuulivoimapuistoa toiminnassa ja useita projekteja on edennyt jo rakennusvaiheeseen ympäri Suomea. Se vastaa itse tuotantoprosesseista. Tällä hetkellä Ilmattaren tuulivoimapuistot sijaitsevat Luhangalla, Raahessa ja Leppävirralla. Lisäksi rakenteilla on suuri puisto Pyhännän ja Kajaanin alueelle sekä Somerolle.

Ilmatar sähkösopimus

Omalaatuisuuden puolesta Ilmatar poikkeaa useimmista Suomen markkinoilla toimivista sähköä myyvistä yhtiöistä. Yhtiön tavoite on toistaiseksi pelkästään täysin tuulivoimassa, mikä luultavasti tulee pysymään sen pää sähkön lähteenä. Sen julkisena tavoitteena on muuttaa sähkön tuotannon ja ostamisen tapaa puhtaamman huomisen luomiseksi, mikä on tänäpäivänä erittäin tärkeää ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja maapallon lämpenemisen.

Ilmatar ei myy, kuin tuulivoimalla tuotettua sähköä, ja tälle tuotannolle yhtiö on niin sanottu alkuperätakuu, joka on Energiaviraston valvoma. Eli voit olla varma, että sähkösi tuotetaan tuulienergialla. Juuri yksittäisenä hetkenä yhtiön sähkösopimusasiakkaan töpselistä tuleva sähkö saattaa olla tuotettu jollakin muulla uusiutuvalla sähkömuodolla, mutta alkuperätakuu varmistaa, että vuositasolla tuulienergiaa tuotetaan ainakin sen verran kuin kuluttaja sitä on ostanut.

Ilmatar myy pelkästään tuulisähköä, jonka takia on myös sen sopimusvalikoima totuttua kapeampi, mikä ei kuitenkaan ole suuri ongelma kuluttajalle. Kuluttaja voi valita parin eri määräaikaisen sopimuksen väliltä tai tarttua toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, jonka voi irtisanoa koska tahansa 14 vuorokauden irtisanomisajan puitteissa

Ilmatar sähkö

Kaikkein tuoreimman ja itsellesi ajankohtaisen hinnaston Ilmattaren sähkösopimuksista saat tekemällä sähkösopimusten kilpailutuksen Zmartalla tai käymällä Ilmattaren kotisivuilla katsomassa. Löydät alta kuitenkin yleisen Ilmatar-hinnaston sellaisena kuin se oli kesällä 2021:

Tuuli24 – 5,09 snt / kWh, ei perusmaksua koko sopimuskauden aikana

Tuuli12 – 5,29 snt / kWh, ei perusmaksua koko sopimuskauden aikana

Tuuli – 5,43 snt / kWh + perusmaksu 2,49 € kuukaudessa

Hinnasto 19.7.2021 mukaan. Ajan tasalla olevat hinnat löydät aina

Ilmatar energian lähteet sekä historiaa

Ilmatar perustettiin vasta vuonna 2018, mutta jo nyt yhtiö on ehtinyt jättää jälkensä Suomen energiamarkkinoille, merkittävänä tuulienergian tuottajana. Helsingissä kotipaikkaansa pitävä yhtiö on ollut mukana monessa tuulivoimahankkeessa, ja sillä onkin myös omaa sähköntuotantoa – pelkästään sähköpörssistä sähkö ostavasta ja sitä eteenpäin myyvästä yhtiöstä ei siis tässä tapauksessa ole kyse.

Syyskuussa 2019 Ilmatar teki merkittävän sopimuksen Googlen kanssa. Googlen tapainen teknologiajätti sitoutui sopimuksen mukaan ostamaan 60 prosenttia Piiparinmäen rakenteilla olevan tuulivoimapuiston tuotannosta itselle käyttöönsä. Jo toiminnassa olevia tuulivoimapuistoja Ilmattarella on viidellä paikkakunnalla: Luhangassa, Raahessa, Leppävirralla, Siikajoessa ja Lappeenrannassa, ja koko ajan niitä tulee lisää. Näiden voimaloiden kokonaisteho on yhteensä 94 MW. Tuulipuistojen teknisessä puolessa ja hallinnoinnissa on mukana Ilmatar Windenergy Oy:n sisaryhtiö Ilmatar Service Oy.

Rakenteilla on Pyhännässä ja Kajaanissa sijaitsevan Piiparinmäen tuulipuiston lisäksi neljä muutakin voimalakokonaisuutta, näistä Piiparinmäen ohella suurimpana Alajärven Möksyn ja Louhukankaan voimalaitoskokonaisuus.

ilmatar-kokemuksia

Tuulivoima kannattavuus

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimenpiteitä niin yritysten, yhteisöjen kuin yksilöidenkin tasolla myös Suomessa, vaikka asukasmäärä täällä on melko vähäinen verrattuna, esimerkiksi Kiinaan tai Yhdysvaltoihin. Käyttösähkön valinta on joka tasolla yksi merkittävistä ympäristöteoista – mitä enemmän sähköä käytetään, sitä suuremmaksi valinnan merkitys kasvaa. Nykypäivänä sähkön kulutus on lisääntynyt huimasti nopealla vauhdilla. Tuulivoima on yksi puhtaimmista tavoista tuottaa sähköä ja Suomessa teollisen kokoluokan sähköntuotantotavoista myös halutuin. Yhä useampi suomalainen haluaa panostaa oman sähkönsä ympäristöystävällisyyteen.

Ilmasto- ja ympäristöystävällisen tuulisähkön valitseminen omaksi käyttösähköksi on vaikuttava mutta helppo tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Omassa elämässä tätä muutosta on lähes mahdoton huomata. Pienistä puroista syntyy suuri virta. Sitran mukaan tuulisähkön käyttö voi pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä jopa viisi prosenttia vuodessa, mikä on merkittävä tekijä, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siispä jos miljoona suomalaista vaihtaisi tuulivoimaan, säästyisi 53 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki.

Valitsemalla tuulisähkön olet myös mukana muuttamassa Suomen energiantuotantopalettia kestävämpään suuntaan, sillä mitä enemmän tuulisähköä ostetaan, sitä enemmän tuulivoimaloita tarvitaan. Kysyntä siis kasvattaa niin sanotusti tuotetun tuulisähkön määrää. Lisääntyvä tuulivoima tuo Suomeen paljon hyötyjä, kuten kiinteistöveroja ja työpaikkoja.

Suomessa kuluttajan sähkölasku muodostuu kahdesta osasta: sähkönsiirrosta ja itse käytetystä sähköstä. Sähkönsiirtopalvelu on ostettava paikalliselta verkkoyhtiöltä, eikä sitä voi kilpailuttaa mutta käyttösähkösopimuksen voi solmia sijainnista riippumattomasti. Suomessa on runsaasti tuulisähkösopimuksia tarjoavia sähkönmyyjiä, joita voit kilpailuttaa, esimerkiksi Zmartalla.

Tuulivoima huonot puolet

Tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa: ne pystyvät tuottamaan sähköä vain tuulennopeuden ollessa sopiva, joten tarvitsemme tuulivoiman lisäksi myös muita tuotantolähteitä tässä tapauksessa siis tuulisen ilman. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Nämä päästöt eivät siis muodostu itse tuulisähkön tuottamisesta, mikä on päästötöntä. Kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla, on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö- ja äänihaitat. Nämä ovat tietenkin subjektiivisia kokemuksia. Kuitenkin esimerkiksi tuulivoimaloista lähtevä ääni voi haitata lähellä asutettua aluetta melkoisen paljonkin. Tuulivoiman tukijärjestelmästä on aiheutunut kustannuksia.

ilmatar-kokemuksia

Mitä tapahtuu tuulivoimaloille, kun ei tuule?

Tuulivoima vaatii 3,5–25 m/s tuulennopeuden yleensä. Kun ei tuule tai tuulee liian kovaa, tuulivoimalat eivät tuota sähköä, mikä on suuri miinus tuulivoimaloilla. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa, toimien täydellä teholla tuulennopeuden ollessa noin 12–14 m/s. Voimakkaalla tuulella (yli 25 m/s) turbiini sammutetaan tarpeettoman kulumisen estämiseksi. Näin säästetään tuuliturbiinien elinikää. Laitokset rakennetaan automaattisiksi, minkä ansiosta turbiini kääntyy tuulen suuntaan ja näin tuulta voidaan hyödyntää tuulensuunnasta riippumatta. Tämä ominaisuus on tehnyt tuuliturbiineista yhä parempia ja käytännöllisimpiä.

Fyysinen sähkö tulee aina kellonajasta ja vuodenajasta riippumatta lähimmästä voimalaitoksesta. Sähkön myynnissä on aina kyse sopimuksista ja rahavirroista, ei fyysisen sähkön virroista. Käyttämääsi tuulisähköä ei siis tuoteta samaan aikaan kun käytät sitä. Siksi kotisi sähkövirta ei riipu tuulen nopeudesta. Tämän avulla sinulla ei siis niin sanotusti lopu sähkö kesken, esimerkiksi siivotessasi.

Kirjoittaja

Olen intohimoinen kodinlaite friikki. Kiinnostukseeni kuuluu erityisesti keittiön laitteet ja muu elektroniikka. Kirjoitan tätä blogia intohimolla ja käytän apunani freelancer-kirjoittajia, jotka ovat erikoistuneet elektroniikkalaitteisiin.

Scroll to Top